Sekcje seniorskie prowadzone przez nasz Klub nieustannie się rozwijają i poszerzają swoją ofertę. W 2023 roku kontynuowaliśmy realizację zapoczątkowanych w latach ubiegłych programów rekreacyjno-sportowych „Judo od podstaw”, „Gimnastyka dla seniora”, „Aktywny senior – uprawiamy wspólnie nordic-walking i zwiedzamy okolice”, na które uczęszczało łącznie około 90 osób w wieku 55+. Wielu młodych zawodników przychodziło na prowadzone w UKS Conrad zajęcia wspólnie ze swoimi rodzicami i dziadkami, co stanowiło okazję do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego. Nasi trenerzy, swoim zaangażowaniem i pomysłowością podczas zajęć, starali się promować aktywność fizyczną w każdym wieku, jako sposób na zachowanie atrakcyjnego wyglądu, dobrego stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej, metodę pokonywania własnych barier i samodoskonalenia siebie.

Seniorzy coraz aktywniej zaangażowani w życie UKS Conrad dawali dobry przykład naszym najmłodszym adeptom sportu, motywując ich do jeszcze większego zaangażowania na rzecz uprawianej dyscypliny sportu i własnego samorozwoju. W ramach prowadzonych grup zajęciowych wspieraliśmy również seniorów z Ukrainy, zmuszonych do ucieczki ze swojego ojczystego kraju po ataku Rosji i rozpoczęciu wojny. Osoby te, uczestnicząc we wspólnych zajęciach sportowych, mogły poznawać swoich rówieśników z Polski, uczyć się języka polskiego, bliżej poznać polską kulturę, znaleźć nowych znajomych w gronie rówieśniczym.

Na przełomie lat 2023 i 2024 udało nam się, po raz pierwszy, zrealizować projekt międzynarodowy skierowany do uczęszczających na nasze zajęcia grup seniorów i pracujących z nimi trenerów. Dzięki wsparciu finansowemu Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, 7 najaktywniejszych seniorów z prowadzonych przez nas sekcji odbyło dwutygodniowe mobilności szkoleniowo – sportowe w tureckim klubie Genc Girisim Egitim Genclik ve Spor Kulübü Dernegi.

W ramach wyjazdów nasi seniorzy, wspólnie z rówieśnikami z Turcji, mieli okazję ćwiczyć fitness, brali udział w zajęciach pływania, warsztatach dotyczących prawidłowego odżywiania prowadzonych przez dietetyków i specjalistów z organizacji przyjmującej z Turcji. Seniorzy brali również udział w indywidualnych konsultacjach profilaktycznych, mieli okazję sprawdzić poziom swojej wydolności, ogólnej sprawności i zdrowotności organizmu. Każdy z uczestników mobilności przygotował, pod okiem specjalistów, własny plan aktywności fizycznej oraz zalecenia dotyczące żywienia, które może wdrażać już po powrocie do Polski. Seniorzy, wspólnie z grupami rówieśników z Turcji, uczęszczającymi na co dzień na zajęcia prowadzone przez organizację przyjmującą, mieli również okazję odbyć spacery nordic walking oraz poznać ofertę aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie Antalyi.

W ramach realizowanego przez UKS Conrad Gdańsk projektu Erasmus+ Edukacja dorosłych, możliwość odbycia wyjazdów szkoleniowych miało również 12 naszych trenerów i pracowników, na co dzień pracujących w sekcjach dla seniorów. Nasi pracownicy, w ramach zrealizowanych mobilności, mieli możliwość obserwować pracę trenerską w ramach sekcji sportowych realizowanych przez Genc Girisim Egitim Genclik ve Spor Kulübü Dernegi, pomagać w prowadzeniu zajęć pracownikom z Turcji, uczestniczyć w pracy biurowo – logistycznej związanej z przygotowaniem przez turecką organizację przyjmującą wydarzeń adresowanych do seniorów.

Dietetyk i fizjoterapeuta związani z naszą organizacją doskonalili z kolei swój warsztat pracy specjalistycznej, pracując w Centrum Zdrowia współprowadzonym przez turecką organizację przyjmującą.
Nasi pracownicy już rozpoczęli wdrażanie do codziennej pracy z grupami seniorów nowych metod i schematów prowadzenia zajęć, zaobserwowanych w czasie wyjazdów zagranicznych.

Wyjazdy z ramach Programu Erasmus+ były dla naszych członków i pracowników nie tylko szansą na zdobycie nowych kompetencji, poszerzenie swoich zainteresowań związanych ze sportem i z aktywnym trybem życia, ale także stanowiły okazję do poćwiczenia umiejętności komunikacji w językach obcych, poznania innej kultury, nauki funkcjonowania i pracy w międzynarodowym środowisku.

Cały zespół UKS Conrad już teraz ma nadzieję, na możliwość realizacji kolejnych międzynarodowych projektów w przyszłości.